צרו קשר

לכל שאלה אנא צרו קשר בטלפון 03-6126102 או השאירו פרטים בטופס למטה ונחזור אליכם בהקדם

תודה על הפניה, נשוב אליכם בהקדם

מידע משפטי וחקיקה

 

לעידוד נוסף של חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה אושרו מספר תיקוני חקיקה וכן הוראות והנחיות של רשויות שונות.

 

חקיקה - תמ"א 38:

 

1. חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 - קובע הקלות לעניין הרוב הדרוש בבית משותף לקבלת החלטה על ביצוע עבודות חיזוק ברכוש משותף וכן במקרה של הריסה ובנייה מחדש במסגרת התמ"א

2. חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 96), התשע"א - 2011 - במסגרת תיקון זה נוסף סעיף 19(ב)(10) לתוספת השלישית לחוק, הקובע פטור מהיטל השבחה בפרוייקטי תמ"א 38

3. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 62 – הוראת שעה), התשס"ח-2008 - מעניק פטור מתשלום מס שבח ומס מכירה במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38

4. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 74) - התשע"ב-2012 - מעניק פטור ממס במכירה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38 בדרך של הריסה ובנייה מחדש 
5. תיקון מס' 45 לחוק מס ערך מוסף התשע"ד - 2014 - במסגרת תיקון זה הוחלף הפטור הניתן לפרויקטים מסוג פינוי בינוי ותמ"א 38 בקביעת מס בשיעור אפס, דבר שאפשר לנותני שירותים בתחומים אלו לנכות את מס התשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו להם גם בגין שירותי החיזוק ובכך להגדיל את ההיתכנות הכלכלית של פרויקטים מסוג זה. 

6. חוק התכנון והבנייה (תיקון מסי 97), התשע"ב 2012 - קובע במסגרת סע' 158א'(3) לחוק כי לא ניתן להתנות ביצוע פרויקט תמ"א 38 (חיזוק בניין) בהוספת מקומות חניה נוספים בהתאם לתקן (או חלק מהם) אם לא ניתן להוסיף מקומות חניה כאמור במגרש. בנוסף, התיקון מאפשר לרשות המקומות לדרוש תשלום לקרן חניה לצורך מימון הוספת מקומות חניה בחניון ציבורי (בהתאם לחוק).

7. ​חוק התכנון והבנייה (תיקון 115), התשע"ז 2017 - קובע כי הרשות המקומית רשאית לגבות היטל השבחה על זכויות שניתנות מכוח תמ"א 38, ובלבד שמדובר תוספת שטחי בניה בשיעור העולה על 2.5 קומות טיפוסיות מורחבות. שיעור ההיטל יהיה רבע מההשבחה (לעומת מחצית מההשבחה במקרים הרגילים) אולם הרשות רשאית אף לקבוע כי יהיה שמינית מההשבחה וכן להחליט לא לגבות היטל השבחה כלל.

 

 

נהלים, הוראות והנחיות של רשויות שונות בנוגע ליישום תמ"א 38:

 

1. לשכת רישום המקרקעין (טאבו): הוראת נוהל אגף רישום והסדר מקרקעין - הוראה בדבר רישום הערת אזהרה על חלקת הרכוש המשותף בפרוייקט תמ"א 38

2. רשות המיסים:  הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 10/2009-רשות המיסים - הוראת ביצוע של רשות המיסים בדבר פטור ממס שבח בעסקאות תמ"א 38. לעיון בהוראת הביצוע לחצו כאן.

3. חניה: להנחיות משרד התחבורה בנושא תכנון חניונים ומתקני חניה וכן לנוסח מעודכן (נכון ל- 2016) של תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983 לחץ כאן.