צרו קשר

לכל שאלה אנא צרו קשר בטלפון 03-6126102 או השאירו פרטים בטופס למטה ונחזור אליכם בהקדם

תודה על הפניה, נשוב אליכם בהקדם

חניה בפרוייקטי תמ"א 38

במקומות רבים ישנה מצוקת חניה. במסגרת תמ"א 38/1 (חיזוק הבניין) נדרשת התקנת מקומות חניה עבור הדירות החדשות בלבד, למעט במקרה שישנה תב"ע ספציפית הקובעת אחרת באותה רשות מקומית (כגון בהרצליה). 

מציאת מספיק מקומות חניה נוספים עבור כל הדירות החדשות בבניין קיים היא פעמים רבות משימה לא קלה. המחוקק לא היה מעוניין כי בשל כך שלא ניתן למצוא פתרון חניה במסגרת המגרש הרשות המקומית תימנע מאישור פרויקטי תמ"א 38. לפיכך במסגרת חוק התכנון והבנייה (תיקון מסי 97), התשע"ב-2012 נקבע (בסעיף 158א'(3)) כי לא ניתן להתנות ביצוע פרויקט תמ"א 38 (חיזוק בניין) בהוספת מקומות חניה נוספים בהתאם לתקן (או חלק מהם) אם לא ניתן להוסיף מקומות חניה כאמור במגרש. התיקון לחוק מאפשר לרשות המקומות לדרוש תשלום לקרן חניה לצורך מימון הוספת מקומות חניה בחניון ציבורי (בהתאם לחוק).

 

נושא השפעת פרוייקטי התמ"א 38 על הסביבה האורבנית, לרבות עומס על התשתיות הקיימות, הוא נושא משמעותי שהלך והתחדד עם הזמן (למי שלא צפה זאת מלכתחילה). ביצוע הפרוייקטים ובעיקר פרוייקטי הריסה ובנייה, הוסיפה יחידות דיור רבות לשכונות מסויימות, והפכה אותן לצפופות יותר. אחת הבעיות שהלכה והחריפה היא בעיית החניה.

במסגרת תיקון 3/א לתמ"א 38 שונה נוסח סעיף 22 לתמ"א באופן שהרחיב את סמכות הועדה המקומית לסרב לתת היתר לבניה הכרוך בתוספת זכויות בניה מכוח תמ"א 38 "אם מצאה משיקולים תכנוניים, או אדריכליים, נופיים, כושר נשיאה של תשתיות, כי יש לסרב לבקשה להיתר או אם מצאה כי תוספת הבניה צריכה להיבחן במסגרת תכנית שתסדיר עניינים נוספים אלו לאור התוספת המבוקשת. הועדה המקומית תפרט בכתב את הנימוקים לסירוב כאמור."

לפני תיקון 3/א סמכות הוועדה המקומית לסרב לתת היתר בניה לפרויקט תמ"א 38 היתה מצומצמת יותר.

תקן החניה הארצי הקובע את מספר החניות הנדרשות (והמקסימליות) בכל מגרש נקבע בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983. לנוסח מעודכן (נכון ל- 2016) ראה בעמ' 16 ואילך במסמך המצ"ב של מנהל התכנון במשרד האוצר. במסמך זה ישנם גם הנחיות מקצועיות לגבי התקנות. 

ישנן רשויות מקומיות בהן נקבע תקן חניה שונה מהתקן הארצי ובנוסף יש רשויות שבמסגרת אישור תב"ע ליישום התמ"א 38 (במסגרת סעיף 23 לתמ"א 38) נקבע תקן חניה המתייחס גם לפרוייקטי תמ"א 38/1 (חיזוק) וכן תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה). 

משרד התחבורה פרסם הנחיות לגבי אופן תכנון החניונים לרבות תכנון מתקני חניה מכאניים ואוטומטיים.

להנחיות משרד התחבורה בנושא תכנון חניונים לחץ כאן. (פרק ד' להנחיות בנושא תכנון חניה)

להנחיות משרד התחבורה בנושא מתקנים מכניים בחניונים לחץ כאן. (פרק ה' להנחיות בנושא תכנון חניה)

אמנם ישנן שלל הוראות בנושא החניה הפזורות על פני מסמכים שונים, אולם בעלי דירות יכולים באמצעות המסמכים לבצע בדיקה ראשונית האם החניה שקיבלו הינה סבירה/תקנית.

מתקני חניה

מבחינת בעלי דירות שעושים עסקה עם יזם בה הם צפויים לקבל חניה מכנית/אוטומטית, מומלץ להבטיח מראש כי היצרן של המתקן הוא יצרן בעל ותק ונסיון מוכח וכי הם יוכלו לקבל שירות לשנים רבות.

ככל שחניה מכנית/אוטומטית מוצמדת לדירות היזם (ולא לדירות של הבעלים) חשוב שיהיה כתוב בהסכם התמ"א 38 כי במסמכי רישום הבית המשותף לא יוכל היזם להשית עליהם השתתפות בהוצאות התחזוקה/ביטוח/אחריות/תיקונים של מתקנים אלה. המתקנים אינם מהווים חלק מהרכוש המשותף וללא הסכמת בעלים שאינם צמודים לדירתו היזם אינו רשאי להשית עליו הוצאות אלה.

פגיעה בחניה צמודה בטאבו

במקרה שישנה חניה צמודה בטאבו לדירה בבניין לא ניתן לפגוע בחניה זו ו/או להזיזה במסגרת פרויקט תמ"א 38/1 (חיזוק הבניין) ללא הסכמת בעלי החניה, שכן לא מדובר ברכוש משותף בעוד במסגרת התמ"א 38 רשאי הרוב הנדרש להחליט על ביצוע עבודות ברכוש המשותף ולא ברכוש פרטי של מי מהבעלים ללא הסכמתו. כך גם נפסק על ידי המפקחים על רישום מקרקעין במספר מקרים.